LTFE

Pedagogi in raziskovalci v Laboratoriju za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, Univerzi v Ljubljani se ukvarjajo s poučevanjem in raziskovanjem na področju telekomunikacijskih in informacijskih tehnologij, sistemov, storitev in vsebin. Fakulteta aktivno sodeluje pri raziskovalnem delu v okviru temeljnih, aplikativnih in razvojnih projektov na nacionalni in mednarodni ravni.

Laboratorij za telekomunikacije (LTFE) se osredotoča na področja medmrežja, konvergenčnih komunikacij, internet prihodnosti, internet stvari, mobilnih in ng-TV aplikacij, ocenjevanje uporabniških izkušenj, multimedijskega izobraževanja in tehnologij e-učenja.

V okviru svojega programa Academy IKT, LTFE zagotavlja IKT usposabljanja za strokovnjake v industriji. Strokovna usposabljanja zajema teme s področja IKT, Cisco omrežnih rešitev, Apple izdelkov in razvoj mobilnih aplikacij za Android in iOS platforme. Naš poudarek je zunanji svet. okviru programa IKT Akademije LTFE zagotavlja IKT usposabljanja za strokovnjake v industriji. Strokovna usposabljanja zajemajo teme s področja IKT, Cisco omrežnih rešitev, Apple izdelkov in razvoj mobilnih aplikacij za Android in iOS platforme.

Sodelujemo pri številnih domačih in mednarodnih interdisciplinarnih projektih, s čimer izpopolnjujemo svoje znanje in razširjamo našo partnersko mrežo. Vzdržujemo tesno sodelovanje z industrijo kot raziskovalnim in razvojnim partnerjem.

Na ta način rezultati našega dela postanejo del portfelja izdelkov v slovenskih in mednarodnih visokotehnoloških podjetjih.

Kontakti: