GIP FCIP

GIP FCIP de Basse Normandie je specifična struktura glavnega sedeža javnega izobraževanja v Spodnji Normandiji. Gre za R&D oddelek, ki razvija projekte na različnih področjih, ki so povezana z:

  • družbeno odgovornostjo organizacij
  • zasnovo in izvedbo usposabljanj

GIP FCIP de Basse Normandie zagotavlja prilagojene učne poti za modre in bele ovratnike ter iskalce zaposlitve na različnih področjih: gradbeništvo, inženiring, zdravstveno varstvo, gostoljubnost, pisarniško delo, poslovanje, tuji jeziki, temeljne spretnosti, kariera in poklicno usmerjanje.

GIP FCIP ima izkušnje z razvojem EU in mednarodnih projektov v okviru večih programov: ESS, ESRR, Interreg, LLP, Erasmus plus in trenutno sodeluje kot partner ali coordinator v 6 projektih programa Erasmus+.

GIP-FCIP ima znanje tudi na področju digitalnega učenja, saj vodi sisteme za upravljanje učenja za GRETA omrežje (francoska javna agencija za vseživljenjsko učenje). V preteklih letih so na GIP-FCIP razvili prilagojena gradiva za učenje na daljavo o različnih temah (kuhanje, učenje jezikov, iskanje zaposlitve) z uporabo inovativnih tehnologij. Prav tako zagotavlja smernice in usposabljanja, ki pomagajo trenerjem in agencijam iz Spodnje Normandije, da izboljšajo svojo usposobljenost z uporabo IKT pri poučevanju.

Kontakti: