AELP

The Association of Employment and Learning Providers (AELP) je nacionalna organizacija s članstvom, priznan glasnik neodvisnih ponudnikov, ki sodelujejo v vladnih programih za usposabljanje in zaposlitve v Angliji. AELP ima zelo raznoliko članstvo z nekaj več kot 700 organizacijami od večjih zasebnih podjetij do manjših regionalnih in lokalnih ponudnikov/delodajalcev, ki predstavljajo nedovisne izobraževalne organizacije iz neprofitnega tretjega sektorja. Polnopravne članice AELP-a so tudi številne visokošolske ustanove. Skupaj članice AELP-a ponujajo največ pripravništev in večino usposabljanj za odrasle v Angliji.

AELP uporablja različne komunikacijske kanale za sodelovanje s svojimi člani, vključno z zelo znanim tedenskim glasilom Countdown, publikacijami, ki izhajajo dvakrat mesečno. Prav tako je vse bolj prisoten v družbenih medijih in na popularnih spletnih straneh. S svojimi člani in širšim sektorjem redno komunicira preko široke palete posebnih interesnih skupin in forumov, ki delujejo v imenu članstva.

AELP s svojim znanjem in izkušnjami pri delu z delodajalci in ponudniki; s svojim položajem “poštenega posrednika” na trgu v sektorju učenja in znanja; z razumevanjem izzivov in vprašanj, s katerimi se sooča sektor, ter z uspešno zgodovino skupinskega dela z interesnimi skupinami ter svojimi člani in širšim sektorjem  zelo dobro in strokovno prispeva k temu projektu.

Kontakti: