Prvi sestanek projekta VET4APPS je potekal 13. in 14. oktobra 2014 v Lyonu s predstavniki iz:

  • Univerze Claude Bernard Lyon 1 (UCBL)
  • Lyon Ingénierie Projets (LIP)
  • EXELIA
  • Inštituta National des Sciences Appliquées de Lyon
  • Groupement d’intérèt public – Formation continue – Insertion professionnelle (GIP-FCIP de Basse Normandie)
  • The Association of Employment and Learning Providers (AELP)
  • ICT Academy, Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko, Laboratorija za telekomunikacije.

 

Udeleženci so podali svoje predstavitve, ki so naslavljale vse vidike aktivnosti, opisane v prijavnici VET4APPS. Razprave so konzorcijskim partnerjem pomagale razumeti težave in sprejeti odločitve o nalogah partnerjev, ki jih je treba dokončati v prvih šestih mesecih projekta.

Vse predstavitve in s tem povezani dokumenti so partnerjem na voljo preko spletne platforme projekta “Wiggio”.

Drugi projektni sestanek bo organizirala Univerza v Ljubljani – ICT Academy 18. in 19. maja 2015 v Ljubljani.