Εναρκτήρια συνάντηση της κοινοπραξίας

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου VET4APPS πραγματοποιήθηκε στη Λυών στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2014 με αντιπροσώπους από:

  • Universitè Claude Bernard Lyon 1 (UCBL)
  • Lyon Ingénierie Projets (LIP)
  • EXELIA
  • Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
  • Groupement d’intérèt public – Formation continue – Insertion professionnelle (GIP-FCIP de Basse Normandie)
  • The Association of Employment and Learning Providers (AELP)
  • ICT Academy, Univerza V Ljubljana

 

Οι συμμετέχοντες έκαναν παρουσιάσεις σε κάθε συνεδρίαση, αναφορικά με όλες τις διαστάσεις των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην αίτηση υποβολής του έργου. Οι συζητήσεις στο τέλος κάθε συνεδρίασης βοήθησαν τους εταίρους της κοινοπραξίας να καταλάβουν τα ζητήματα και να λάβουν αποφάσεις για τις δραστηριότητες του έργου που πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τους πρώτους έξι μήνες.

Όλες οι παρουσιάσεις και τα σχετικά έγγραφα που διαμοιράστηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης είναι στη διάθεση των εταίρων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας “Wiggio”, το συνεργατικό διαδικτυακό χώρο του έργου.

Δεύτερη συνάντηση των εταίρων της κοινοπραξίας του έργου VET4APPS

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαΐου 2015, στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα.  Τον συντονισμό της διοργάνωσης επιμελήθηκε το LTFE.

Ljubljana meeting Skype briefing from UCBL

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων της κοινοπραξίας εστίασε στην πρόοδο των εργασιών του προγράμματος για κάθε πακέτο εργασίας του έργου, ενώ περιελάμβανε και μια πλήρως αναλυτική και  εποικοδομητική συζήτηση επί των αναπτυχθέντων μαθησιακών ενοτήτων για το  πρόγραμμα κατάρτισης του έργου. Παρουσιάσεις επί των παραδοτέων και της προόδου των εργασιών πραγματοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους συμπεριλαμβανομένων και των δύο διαδικτυακών παρουσιάσεων (μέσω Skype) του UCBL.

Ljubljana meeting Exalia presentation

Η φιλοξενία από το LTFE ήταν εξαιρετική ενώ οι οικοδεσπότες διοργάνωσαν και μια ενημερωτικού χαρακτήρα περιήγηση στους χώρους  του τμήματος των μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας.

Ljubljana meeting University tour

Η τρίτη κατά σειρά συνάντηση των εταίρων της κοινοπραξίας θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στην Αθήνα, Ελλάδα ενώ την διεξαγωγή θα επιμεληθεί η Exelia.